Trang chủ »TB mạng»Bộ chia mạng - Switch

Bộ chia mạng - Switch

Lựa chọn
 • SWITCH TP LINK 5 port 10/100 M - TL SF1005D
  Giá bán: 135.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  SWITCH TP-LINK - Unmanaged 10/100M Switch - TL-SF1005D 5-port 10/100M mini Desktop Switch, 5 10/100M RJ45 ports, Plastic case
 • SWITCH TP LINK 8 port 10/100 TL SF1008D
  Giá bán: 159.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  SWITCH TP-LINK - Unmanaged 10/100M Switch - TL-SF1008D 8-port 10/100M mini Desktop Switch, 8 10/100M RJ45 ports, Plastic case
 • SWITCH TP LINK 16 port 10/100 M TL SF1016D
  Giá bán: 415.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  SWITCH TP-LINK - Unmanaged 10/100M Switch - TL-SF1016D 16-port 10/100M Desktop Switch, 16 10/100M RJ45 ports, Plastic case
 • SWITCH TP LINK 16 port 10/100M - TL SF1016DS
  Giá bán: 610.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  SWITCH TP-LINK - Unmanaged 10/100M Switch - TL-SF1016DS 16-port 10/100M Switch, 16 10/100M RJ45 ports, 1U 13-inch rack-mountable steel case Switch 16 cổng 10/100M, 16 cổng RJ45 10/100M, Vỏ thép, gắn tủ 13-inch 1U
 • SWITCH TP LINK 24 port 10/100 M TL SF1024M
  Giá bán: 690.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  SWITCH TP-LINK - Unmanaged 10/100M Switch - TL-SF1024M 24-port 10/100M Desktop Switch, 24 10/100M RJ45 ports, Plastic case Switch Để bàn 24 cổng 10/100M, 24 cổng RJ45 10/100M, Vỏ nhựa
 • SWITCH TP LINK 24 port 10/100 M TL SF1024D
  Giá bán: 730.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  SWITCH TP-LINK - Unmanaged 10/100M Switch - TL-SF1024D 24-port 10/100M Switch, 24 10/100M RJ45 ports, 1U 13-inch rack-mountable steel case Switch 24 cổng 10/100M, 24 cổng RJ45 10/100M, Vỏ thép, gắn tủ 13-inch 1U
 • SWITCH TP LINK 24 port 10/100 M TL SF1024
  Giá bán: 810.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  SWITCH TP-LINK - Unmanaged 10/100M Switch - TL-SF1024 24-port 10/100M Switch, 24 10/100M RJ45 ports, 1U 19-inch rack-mountable steel case Switch 24 cổng 10/100M, 24 cổng RJ45 10/100M, Vỏ thép, gắn tủ 19-inch 1U
 • SWITCH TP LINK 48 port 10/100 M TL-SF1048
  Giá bán: 1.950.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  SWITCH TP-LINK - Unmanaged 10/100M Switch - TL-SF1048 48-port 10/100M Switch, 48 10/100M RJ45 ports, 1U 19-inch rack-mountable steel case Switch 48 cổng 10/100M, 48 cổng RJ45 10/100M, Vỏ thép, gắn tủ 19-inch 1U
 • SWITCH TP LINK 10/100 M TL SL1226
  Giá bán: 1.310.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  SWITCH TP-LINK - Unmanaged 10/100M Switch - TL-SL1226 24 + 2G Gigabit-Uplink Switch, 24 10/100M RJ45 ports, 2 Fixed 10/100/1000M RJ45 ports, 1U 19-inch rack-mountable steel case Switch 24 + 2G Gigabit-Uplink, 24 cổng RJ45 10/100M, 2 cổng RJ45 10/100/1000M cố định, Vỏ thép, gắn tủ 19-inch 1U
 • SWITCH TP-LINK -Unmanaged Pure-Gigabit Switch - TL-SG1005D
  Giá bán: 325.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  SWITCH TP-LINK -Unmanaged Pure-Gigabit Switch - TL-SG1005D 5-port Desktop Gigabit Switch, 5 10/100/1000M RJ45 ports, plastic case
 • SWITCH TP-LINK -Unmanaged Pure-Gigabit Switch - TL-SG1008D
  Giá bán: 470.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  SWITCH TP-LINK -Unmanaged Pure-Gigabit Switch - TL-SG1008D 8-port Desktop Gigabit Switch, 8 10/100/1000M RJ45 ports, plastic case
 • SWITCH TP-LINK -Unmanaged Pure-Gigabit Switch - TL-SG105
  Giá bán: 395.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  SWITCH TP-LINK -Unmanaged Pure-Gigabit Switch - TL-SG105 5-port Desktop Gigabit Switch, 5 10/100/1000M RJ45 ports, steel case Switch Để bàn 5 cổng Gigabit, 5 cổng RJ45 10/100/1000Mbps, Vỏ thép
 • SWITCH TP-LINK -Unmanaged Pure-Gigabit Switch - TL-SG108
  Giá bán: 545.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  SWITCH TP-LINK -Unmanaged Pure-Gigabit Switch - TL-SG108 8-port Desktop Gigabit Switch, 8 10/100/1000M RJ45 ports, steel case Switch Để bàn 8 cổng Gigabit, 8 cổng RJ45 10/100/1000Mbps, Vỏ thép
 • SWITCH TP-LINK -Unmanaged Pure-Gigabit Switch - TL-SG1008
  Giá bán: 910.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  SWITCH TP-LINK -Unmanaged Pure-Gigabit Switch - TL-SG1008 8-port Gigabit Switch, 8 10/100/1000M RJ45 ports, 1U 13-inch rack-mountable steel case Switch 8 cổng Gigabit, 8 cổng RJ45 10/100/1000Mbps, Vỏ thép, gắn tủ 13-inch 1U
 • SWITCH TP-LINK -Unmanaged Pure-Gigabit Switch - TL-SG1016D
  Giá bán: 1.260.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  SWITCH TP-LINK -Unmanaged Pure-Gigabit Switch - TL-SG1016D 16-port Gigabit Switch, 16 10/100/1000M RJ45 ports, 1U 13-inch rack-mountable steel case Switch 16 cổng Gigabit, 16 cổng RJ45 10/100/1000Mbps, Vỏ thép, gắn tủ 13-inch 1U
 • SWITCH TP-LINK -Unmanaged Pure-Gigabit Switch - TL-SG1016
  Giá bán: 1.410.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  SWITCH TP-LINK -Unmanaged Pure-Gigabit Switch - TL-SG1016 16-port Gigabit Switch, 16 10/100/1000M RJ45 ports, 1U 19-inch rack-mountable steel case Switch 16 cổng Gigabit, 16 cổng RJ45 10/100/1000Mbps, Vỏ thép, gắn tủ 19-inch 1U
 • SWITCH TP-LINK -Unmanaged Pure-Gigabit Switch - TL-SG1024D
  Giá bán: 1.690.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  SWITCH TP-LINK -Unmanaged Pure-Gigabit Switch - TL-SG1024D 24-port Gigabit Switch, 24 10/100/1000M RJ45 ports, 1U 13-inch rack-mountable steel case Switch 24 cổng Gigabit, 24 cổng RJ45 10/100/1000Mbps, Vỏ thép, gắn tủ 13-inch 1U
 • SWITCH TP-LINK -Unmanaged Pure-Gigabit Switch - TL-SG1024
  Giá bán: 1.850.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  SWITCH TP-LINK -Unmanaged Pure-Gigabit Switch - TL-SG1024 24-port Gigabit Switch, 24 10/100/1000M RJ45 ports, 1U 19-inch rack-mountable steel case Switch 24 cổng Gigabit, 24 cổng RJ45 10/100/1000Mbps, Vỏ thép, gắn tủ 19-inch 1U
 • SWITCH TP-LINK -Unmanaged Pure-Gigabit Switch - TL-SG1048
  Giá bán: 6.190.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  48-port Gigabit Switch, 48 10/100/1000M RJ45 ports, 1U 19-inch rack-mountable steel case Switch 48 cổng Gigabit, 48 cổng RJ45 10/100/1000Mbps, Vỏ thép, gắn tủ 19-inch 1U
 • Switch D-LINK 24 port 10/100/1000Mbps - DGS-1024D (Vỏ sắt)
  Giá bán: 2.185.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Switch D-LINK 24 port 10/100/1000Mbps - DGS-1024D (Vỏ sắt) 24 Port 10/100/1000Mbps RJ45; MDI-MDIX, Plug&Play, tự động dò tìm tốc độ, tính năng chuyển mạch Store & Forward (Vỏ sắt - Lắp tủ Rack 19')
 • Switch D-LINK 16 port 10/100/1000Mbps - DGS-1016D (Vỏ sắt)
  Giá bán: 1.590.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Switch D-LINK 16 port 10/100/1000Mbps - DGS-1016D (Vỏ sắt) 16 Port 10/100/1000Mbps RJ45; MDI-MDIX, Plug&Play, tự động dò tìm tốc độ, tính năng chuyển mạch Store & Forward (Vỏ sắt - Lắp tủ Rack 19')
 • Switch D-LINK 24 port 10/100/1000Mbps - DGS-1024A (Vỏ nhựa)
  Giá bán: 1.690.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Switch D-LINK 24 port 10/100/1000Mbps - DGS-1024A (Vỏ nhựa) – Hỗ trợ 24 Port 10/100/1000Mbps RJ45. – Hỗ trợ MDI-MDIX, Plug & Play. – Tự động dò tìm tốc độ, hỗ trợ tính năng chuyển mạch Store & Forward. – Vật liệu: Vỏ nhựa. – Đèn hiển thị tốc độ.
 • Switch D-LINK 16 port 10/100/1000Mbps - DGS-1016A (Vỏ nhựa)
  Giá bán: 1.185.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Switch D-LINK 16 port 10/100/1000Mbps - DGS-1016A (Vỏ nhựa) – Hỗ trợ 16 port 10/100/1000Mbps RJ45. – Hỗ trợ MDI-MDIX, Plug & Play. – Tự động dò tìm tốc độ, hỗ trợ tính năng chuyển mạch Store & Forward. – Vật liệu: Vỏ nhựa.
 • Switch D-LINK 8 port 10/100/1000Mbps - DGS-1008A (Vỏ nhựa)
  Giá bán: 545.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Switch D-LINK 8 port 10/100/1000Mbps - DGS-1008A (Vỏ nhựa) - 8-port Gigabit Unmanaged Switch. - Chức năng Plug&Play, MDI-MDIX, tự động dò tìm tốc độ. - Tính năng chuyển mạch Store & Forward (Vỏ nhựa)
 • Switch 5 port 10/100/1000Mbps - DGS-1005A (Vỏ nhựa)
  Giá bán: 395.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Switch 5 port 10/100/1000Mbps - DGS-1005A (Vỏ nhựa) - 5-port Gigabit Unmanaged Switch - Chức năng Plug&Play, MDI-MDIX, tự động dò tìm tốc độ, tính năng chuyển mạch Store & Forward (Vỏ nhựa)
 • Switch D-LINK 24 port 10/100Mbps - DES-1024D (Vỏ sắt)
  Giá bán: 850.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Switch D-LINK 24 port 10/100Mbps - DES-1024D (Vỏ sắt) 24 Port 10/100Mbps RJ45; MDI-MDIX, Plug&Play, tự động dò tìm tốc độ 10/100Mbps, tốc độ chuyển mạch lên đến 4.8Gbps (Vỏ sắt - Lắp tủ Rack 19')
 • Switch D-LINK 16 port 10/100Mbps - DES-1016D (Vỏ sắt)
  Giá bán: 690.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Switch 16 port 10/100Mbps - DES-1016D (Vỏ sắt) - 16-port 10/100M Unmanaged Switch. - MDI-MDIX, Plug&Play, tự động dò tìm tốc độ 10/100Mbps
 • Switch D-LINK 24 port 10/100Mbps - DES-1024A (Vỏ nhựa)
  Giá bán: 690.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Switch D-LINK 24 port 10/100Mbps - DES-1024A (Vỏ nhựa) - 24 Port Ethernet Switch (vỏ Plastics) - Bộ chuyển mạch kết nối mạng LAN 24 cổng RJ45 10/100Mbps - Điều khiển luồng dữ liệu theo chuẩn 802.3x - MDI/MDIX ( tự động chuyển đổi cáp chéo thẳng) - Tự động dò tìm tốc độ phù hợp 10/100Mbps
 • Switch D-LINK 16 port 10/100Mbps - DES-1016A (Vỏ nhựa)
  Giá bán: 495.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Switch D-LINK 16 port 10/100Mbps - DES-1016A (Vỏ nhựa) - Bộ chuyển mạch kết nối mạng LAN 16 cổng RJ45 10/100Mbps - Điều khiển luồng dữ liệu theo chuẩn 802.3x - MDI/MDIX ( tự động chuyển đổi cáp chéo thẳng) - Tự động dò tìm tốc độ phù hợp 10/100Mbps
 • Switch D-LINK 8 port 10/100Mbps - DES-1008A
  Giá bán: 175.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Switch D-LINK 8 port 10/100Mbps - DES-1008A - Bộ chuyển mạch kết nối mạng LAN 8 cổng RJ45 10/100Mbps - Điều khiển luồng dữ liệu theo chuẩn 802.3x - MDI/MDIX ( tự động chuyển đổi cáp chéo thẳng) - Tự động dò tìm tốc độ 10/100Mbps - Hỗ trợ chức năng Plug & Play8 Auto-sensing 10/100Mbps Ports
 • Switch D-LINK 5 port 10/100Mbps DES-1005A
  Giá bán: 140.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Switch D-LINK 5 port 10/100Mbps DES-1005A - Bộ chuyển mạch kết nối mạng LAN 5 cổng RJ45 10/100Mbps. - Điều khiển luồng dữ liệu theo chuẩn 802.3x. - MDI/MDIX ( tự động chuyển đổi cáp chéo thẳng). - Tự động dò tìm tốc độ 10/100Mbps.
 • HPE OfficeConnect 1820 24G PoE+ (185W) Switch - J9983A
  Giá bán: 8.350.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  HPE OfficeConnect 1820 24G PoE+ (185W) Switch - J9983A Tính năng kỹ thuật : Ports : 24 autosensing 10/100/1000 ports (12-Ports PoE+, Cống suất tối đa :185W, port : 30W) + 2 Gigabit SFP ports. Memory and processor : ARM Cortex-A9 @ 400 MHz, 128 MB SDRAM, 16 MB flash; packet buffer size: 1.5 MB Performance : 100 Mb Latency < 7µs (64-byte packets); 1000 Mb Latency < 2µs (64-byte packets); Throughput up to 38.6 million pps; Switching capacity 52 Gbps; MAC address table size 8000. Support : Quality of Service (QoS); Management; Connectivity; Layer 2 switching; Security; Convergence; Resiliency and high availability.
 • HP 2530-24-PoE+ Switch - J9779A
  Giá bán: 15.450.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  HP 2530-24-PoE+ Switch - J9779A Tính năng kỹ thuật : Ports : 24 RJ-45 autosensing 10/100 PoE+ ports (Công suất tối đa mỗi port 30W, Công suất tối đa switch 195W) + 2 autosensing 10/100/1000 ports + 2 fixed Gigabit Ethernet SFP ports + 1 dual-personality (RJ-45 or USB micro-B) serial console port. Memory and processor : ARM9E @ 800 MHz, 128 MB flash, 256 MB DDR3 DIMM; packet buffer size: 1.5 MB dynamically allocated. Performance : IPv6 Ready Certified; 100 Mb Latency < 1.7 µs (LIFO 64-byte packets); 1000 Mb Latency < 1.1 µs (LIFO 64-byte packets); Throughput up to 9.5 million pps (64-byte packets); Switching capacity 12.8 Gbps; MAC address table size 16000. Support : Quality of Service (QoS); Management; Connectivity; Layer 2 switching; Security; Convergence; Resiliency and high availability
 • HP 1910-24-PoE+ Switch JG539A
  Giá bán: 8.350.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  HP 1910-24-PoE+ Switch JG539A 24 Port 10/100 + 2 Port 10/100/1000 (Cáp đồng) hoặc 2 Slot SFP (quang). Công suất PoE 180W, công suất hỗ trợ tối đa mỗi port 30W. Ports : 24 RJ-45 autosensing 10/100 ports + 2 RJ-45 dual-personality 10/100/1000 ports or SFP + 1 RJ-45 serial console port. Memory and processor : ARM 88E6218 @ 150 MHz, 8 MB SDRAM, 4 MB flash; packet buffer size: 384 MB. Support : Quality of Service (QoS); Management; Connectivity; Layer 2 switching; Security; Convergence; Resiliency and high availability. Performance : 100 Mb Latency < 5 µs; 1000 Mb Latency < 5 µs; Throughput 6.6 million pps; Routing/Switching capacity 8.8 Gbps.
 • HP 1920-8G-PoE+ (180W) Switch - JG922A 8 port 10/100/1000 Mbps + 2 slot SFP
  Giá bán: 7.750.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  HP 1920-8G-PoE+ (180W) Switch - JG922A 8 port 10/100/1000 Mbps + 2 slot SFP. Tính năng kỹ thuật : Ports : 8 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports (Cống suất tối đa :180W, port : 30W); 2 Gigabit SFP ports. Memory and processor : MIPS @ 500 MHz, 32 MB flash, 128 MB SDRAM; packet buffer size: 4.1 Mb. Performance : 100 Mb Latency < 5 µs; 1000 Mb Latency < 5 µs; Throughput up to 14.8 million pps; Routing/Switching capacity 20 Gbps; Routing table size 32 entries. Support : Quality of Service (QoS); Management; Connectivity; Layer 2 switching; Security; Convergence; Resiliency and high availability. Layer 3 services : Address Resolution Protocol (ARP): determines the MAC address of another IP host in the same subnet; supports static ARPs; gratuitous ARP allows detection of duplicate IP addresses; proxy ARP allows normal ARP operation between subnets or when subnets are separated by a Layer 2 network; DHCP relay: simplifies management of DHCP addresses in networks with multiple subnets. Layer 3 routing : NEW Static IPv4/IPv6 routing: provides basic routing (supporting up to 32 static routes and 8 virtual VLAN interfaces); allows manual configuration of routing.
 • HP 2530-8-PoE+ Switch - J9780A
  Giá bán: 7.290.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  HP 2530-8-PoE+ Switch - J9780A Tính năng kỹ thuật : Ports : 8 RJ-45 autosensing 10/100 PoE+ 2 2 RJ-45 dual-personality 10/100/1000 ports or SFP + 1 dual-personality (RJ-45 or USB micro-B) serial console port. Công suất tối đa mỗi port : 30W .Công suất tổng : 67W Memory and processor : ARM9E @ 800 MHz, 128 MB flash, 256 MB DDR3 DIMM; packet buffer size: 1.5 MB dynamically allocated. Performance : IPv6 Ready Certified; 100 Mb Latency < 1.3 µs (LIFO 64-byte packets); 1000 Mb Latency < 2.3 µs (LIFO 64-byte packets); Throughput up to 4.1 million pps (64-byte packets); Switching capacity 5.6 Gbps; MAC address table size 16000. Support : Quality of Service (QoS); Management; Connectivity; Layer 2 switching; Security; Convergence; Resiliency and high availability.
 • HP 2920-24G Switch - J9726A - Gigabit MANAGED SWITCH L2/L3
  Giá bán: 28.750.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  HP 2920-24G Switch - J9726A Tính năng kỹ thuật : Ports : 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 2 slot for optional 10GB module. Memory and processor : Tri Core ARM1176 @ 625 MHz, 1GB flash, 512 SDRAM; packet buffer size: 11.25 MB (6.75 MB dynamic egress + 4.5 MB ingress). Performance : IPv6 Ready Certified; 100 Mb Latency < 9 µs ; 1000 Mb Latency < 3.3 µs ; 10G Latency < 3.3 µs; Throughput up to 95.2 million pps (64-byte packets); Switching capacity 128 Gbps; Stackable 4 switch. L2 and L3 plus static and RIP routing; Support : Quality of Service (QoS); Management; Connectivity; Security; Convergence; Resiliency and high availability.
 • HP 2530-48G Switch J9775A - Gigabit MANAGED SWITCH L2/L3
  Giá bán: 20.990.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  HP 2530-48G Switch J9775A Ports : 48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 fixed ports GB SFP + 1 dual-personality (RJ-45 or USB micro-B) serial console port. Memory and processor : ARM9E @ 800 MHz, 128 MB flash, 256 MB DDR3 DIMM; packet buffer size: 3 MB dynamically allocated. Performance : IPv6 Ready Certified; 100 Mb Latency < 7.4 µs (LIFO 64-byte packets); 1000 Mb Latency < 2.3 µs (LIFO 64-byte packets); Throughput up to 77.3 million pps (64-byte packets); Switching capacity 104 Gbps; MAC address table size 16000 entries. Support : Quality of Service (QoS); Management; Connectivity; Layer 2 switching; Security; Convergence; Resiliency and high availability.
 • HP 1920-48G Switch - JG927A - Gigabit MANAGED SWITCH L2/L3
  Giá bán: 14.990.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  HP 1920-48G Switch - JG927A Ports : 48 autosensing 10/100/1000 ports; 4 Gigabit SFP ports, dual-purposed with 4 of the 10/100/1000 ports. Memory and processor : ARM @ 333 MHz, 128 MB flash, 128 MB RAM; packet buffer size: 512 KB. Performance : 100 Mb Latency < 5 µs; 1000 Mb Latency < 5 µs; Throughput up to 77.4 million pps; Routing/Switching capacity 104 Gbps; Routing table size 32 entries. Support : Quality of Service (QoS); Management; Connectivity; Layer 2 switching; Security; Convergence; Resiliency and high availability. Layer 3 services : Address Resolution Protocol (ARP): determines the MAC address of another IP host in the same subnet; supports static ARPs; gratuitous ARP allows detection of duplicate IP addresses; proxy ARP allows normal ARP operation between subnets or when subnets are separated by a Layer 2 network; DHCP relay: simplifies management of DHCP addresses in networks with multiple subnets. Layer 3 routing : NEW Static IPv4/IPv6 routing: provides basic routing (supporting up to 32 static routes and 8 virtual VLAN interfaces); allows manual configuration of routing.
 • HPE OfficeConnect 1920S 48G 4SFP - JL382A - Gigabit MANAGED SWITCH L2/L3
  Giá bán: 14.050.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  HPE OfficeConnect 1920S 48G 4SFP - JL382A 48 port 10/100/1000 Mbps + 4 slot SFP. Tính năng kỹ thuật : Ports : 48 autosensing 10/100/1000 ports; 4 Gigabit SFP ports. ARM Cortex-A9 @ 400 MHz, 256 MB SDRAM, 64 MB flash; packet buffer: 1.5 MB Performance : 100 Mb Latency < 7 µs; 1000 Mb Latency < 2 µs; Throughput up to 77.3 Mpps (64-byte packets); Routing/Switching capacity 104 Gbps; Routing table size 32 entries; MAC address table size 16000 Support : Quality of Service (QoS); Management; Connectivity; Layer 2 switching; Security; Convergence; Resiliency and high availability. Layer 3 services : Address Resolution Protocol (ARP): determines the MAC address of another IP host in the same subnet; supports static ARPs; gratuitous ARP allows detection of duplicate IP addresses; proxy ARP allows normal ARP operation between subnets or when subnets are separated by a Layer 2 network; DHCP relay: simplifies management of DHCP addresses in networks with multiple subnets. Layer 3 routing : NEW Static IPv4/IPv6 routing: provides basic routing (supporting up to 32 static routes and 8 virtual VLAN interfaces); allows manual configuration of routing.
 • HP 1820-48G Switch - J9981A - Gigabit MANAGED SWITCH L2/L3
  Giá bán: 10.690.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  HP 1820-48G Switch - J9981A Tính năng kỹ thuật : Ports : 48 autosensing 10/100/1000 ports + 4 Gigabit SFP ports. Memory and processor : 64 MB RAM, 8 MB flash; packet buffer size: 1.5MB Performance : 100 Mb Latency < 8.4µs (64-byte packets); 1000 Mb Latency < 3.2µs (64-byte packets); Throughput up to 77.4 million pps; Switching capacity 104 Gbps; MAC address table size 16000. Support : Quality of Service (QoS); Management; Connectivity; Layer 2 switching; Security; Convergence; Resiliency and high availability.
 • HP 1620-48G Switch - JG914A - Gigabit MANAGED SWITCH L2/L3
  Giá bán: 9.190.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  HP 1620-48G Switch - JG914A Tính năng kỹ thuật : Ports : 48 autosensing 10/100/1000 ports. Memory and processor MIPS @ 650 MHz, 32 MB flash, 128 MB RAM; packet buffer size: 12Mb. Performance : 100 Mb Latency < 7µs (64-byte packets); 1000 Mb Latency < 2µs (64-byte packets); Throughput up to 71.4 million pps; Switching capacity 96 Gbps; MAC address table size 16000. Support : Quality of Service (QoS); Management; Connectivity; Layer 2 switching; Security; Convergence; Resiliency and high availability.
 • HP 2530-24G Switch J9776A
  Giá bán: 12.690.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  HP 2530-24G Switch J9776A Ports : 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 fixed ports GB SFP + 1 dual-personality (RJ-45 or USB micro-B) serial console port. Memory and processor : ARM9E @ 800 MHz, 128 MB flash, 256 MB DDR3 DIMM; packet buffer size: 1.5 MB dynamically allocatedThroughput :up to 35.7 million pps. Performance : IPv6 Ready Certified; 100 Mb Latency &lt; 7.4 µs (LIFO 64-byte packets); 1000 Mb Latency &lt; 2.3 µs (LIFO 64-byte packets); Throughput up to 41.6 million pps (64-byte packets); Switching capacity 56 Gbps; MAC address table size 16000 entries. Support : Quality of Service (QoS); Management; Connectivity; Layer 2 switching; Security; Convergence; Resiliency and high availability.
 • HPE OfficeConnect 1920S 24G 2SFP - JL381A
  Giá bán: 7.850.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  HPE OfficeConnect 1920S 24G 2SFP - JL381A 24 port 10/100/1000 Mbps + 2 slot SFP Tính năng kỹ thuật : Ports : 24 autosensing 10/100/1000 ports; 2 Gigabit SFP ports. ARM Cortex-A9 @ 400 MHz, 256 MB SDRAM, 64 MB flash; packet buffer: 1.5 MB Performance : 100 Mb Latency < 7 µs; 1000 Mb Latency < 2 µs; Throughput up to 38.6 Mpps (64-byte packets); Routing/Switching capacity 52 Gbps; Routing table size 32 entries; MAC address table size 8000 Support : Quality of Service (QoS); Management; Connectivity; Layer 2 switching; Security; Convergence; Resiliency and high availability. Layer 3 services : Address Resolution Protocol (ARP): determines the MAC address of another IP host in the same subnet; supports static ARPs; gratuitous ARP allows detection of duplicate IP addresses; proxy ARP allows normal ARP operation between subnets or when subnets are separated by a Layer 2 network; DHCP relay: simplifies management of DHCP addresses in networks with multiple subnets. Layer 3 routing : NEW Static IPv4/IPv6 routing: provides basic routing (supporting up to 32 static routes and 8 virtual VLAN interfaces); allows manual configuration of routing.
 • HP 1820-24G Switch - J9980A - Gigabit MANAGED SWITCH L2/L3
  Giá bán: 5.290.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  HP 1820-24G Switch - J9980A Tính năng kỹ thuật : Ports : 24 autosensing 10/100/1000 ports + 2 Gigabit SFP ports. Memory and processor : 128 MB RAM, 16 MB flash; packet buffer size: 1.5MB Performance : 100 Mb Latency < 7µs (64-byte packets); 1000 Mb Latency < 2µs (64-byte packets); Throughput up to 38.6 million pps; Switching capacity 52 Gbps; MAC address table size 8000. Support : Quality of Service (QoS); Management; Connectivity; Layer 2 switching; Security; Convergence; Resiliency and high availability.
 • HP 1620-24G Switch - JG913A - Gigabit MANAGED SWITCH L2/L3
  Giá bán: 4.690.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  HP 1620-24G Switch - JG913A Tính năng kỹ thuật : Ports : 24 autosensing 10/100/1000 ports. Memory and processor MIPS @ 500 MHz, 32 MB flash, 128 MB RAM; packet buffer size: 4.1Mb. Performance : 100 Mb Latency < 7 µs; 1000 Mb Latency < 5 µs; Throughput up to 35.7 million pps; Routing/Switching capacity 48 Gbps; Routing table size 32 entries. MAC address table size 8000. Support : Quality of Service (QoS); Management; Connectivity; Layer 2 switching; Security; Convergence; Resiliency and high availability.
 • HP 1920-16G Switch - JG923A - Gigabit MANAGED SWITCH L2/L3
  Giá bán: 6.190.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  HP 1920-16G Switch - JG923A Ports : 16 autosensing 10/100/1000 ports; 4 Gigabit SFP ports, dual-purposed with 4 of the 10/100/1000 ports. Memory and processor ARM @ 333 MHz, 128 MB flash, 128 MB RAM; packet buffer size: 512 KB. Performance : 100 Mb Latency &lt; 5 µs; 1000 Mb Latency &lt; 5 µs; Throughput up to 29.8 million pps; Routing/Switching capacity 40 Gbps; Routing table size 32 entries. Support : Quality of Service (QoS); Management; Connectivity; Layer 2 switching; Security; Convergence; Resiliency and high availability. Layer 3 services : Address Resolution Protocol (ARP): determines the MAC address of another IP host in the same subnet; supports static ARPs; gratuitous ARP allows detection of duplicate IP addresses; proxy ARP allows normal ARP operation between subnets or when subnets are separated by a Layer 2 network; DHCP relay: simplifies management of DHCP addresses in networks with multiple subnets. Layer 3 routing : NEW Static IPv4/IPv6 routing: provides basic routing (supporting up to 32 static routes and 8 virtual VLAN interfaces); allows manual configuration of routing.
 • HP 1920-8G Switch - JG920A - Gigabit MANAGED SWITCH L2/L3
  Giá bán: 3.850.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  HP 1920-8G Switch - JG920A 8 port 10/100/1000 Mbps + 2 slot SFP Tính năng kỹ thuật : Ports : 8 autosensing 10/100/1000 ports; 1 Gigabit SFP ports, dual-purposed with the 10/100/1000 ports. Memory and processor ARM @ 333 MHz, 128 MB flash, 128 MB RAM; packet buffer size: 512 KB. Performance : 100 Mb Latency < 5 µs; 1000 Mb Latency < 5 µs; Throughput up to 13.4 million pps; Routing/Switching capacity 18 Gbps; Routing table size 32 entries. Support : Quality of Service (QoS); Management; Connectivity; Layer 2 switching; Security; Convergence; Resiliency and high availability. Layer 3 services : Address Resolution Protocol (ARP): determines the MAC address of another IP host in the same subnet; supports static ARPs; gratuitous ARP allows detection of duplicate IP addresses; proxy ARP allows normal ARP operation between subnets or when subnets are separated by a Layer 2 network; DHCP relay: simplifies management of DHCP addresses in networks with multiple subnets. Layer 3 routing : NEW Static IPv4/IPv6 routing: provides basic routing (supporting up to 32 static routes and 8 virtual VLAN interfaces); allows manual configuration of routing.
 • HP V1820-8G Switch J9979A - Gigabit MANAGED SWITCH L2/L3
  Giá bán: 2.290.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  HP V1820-8G Switch J9979A Ports : 8 autosensing 10/100/1000 ports Memory and processor : 128 MB RAM, 8 MB flash; packet buffer size: 512 KB Performance : 100 Mb Latency < 3.3 µs (64-byte packets); 1000 Mb Latency < 2.3 µs (64-byte packets); Throughput up to 11.9 million pps; Switching capacity 16 Gbps; MAC address table size 8000 entries. Support : Quality of Service (QoS); Management; Connectivity; Layer 2 switching; Security; Convergence; Resiliency and high availability.
 • HP 2530-48 Switch - J9781A - 10/100Mbps MANAGED SWITCH L2/L3
  Giá bán: 13.290.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  HP 2530-48 Switch - J9781A Tính năng kỹ thuật : Ports : 48 RJ-45 autosensing 10/100 ports + 2 autosensing 10/100/1000 ports + 2 fixed Gigabit Ethernet SFP ports + 1 dual-personality (RJ-45 or USB micro-B) serial console port. Memory and processor : ARM9E @ 800 MHz, 128 MB flash, 256 MB DDR3 DIMM; packet buffer size: 3 MB dynamically allocated. Performance : IPv6 Ready Certified; 100 Mb Latency < 6.6 µs (LIFO 64-byte packets); 1000 Mb Latency < 2.2 µs (LIFO 64-byte packets); Throughput up to 13 million pps (64-byte packets); Switching capacity 17.6 Gbps; MAC address table size 16000. Support : Quality of Service (QoS); Management; Connectivity; Layer 2 switching; Security; Convergence; Resiliency and high availability.
 • HP 1910-48 Switch JG540A - 10/100Mbps MANAGED SWITCH L2/L3
  Giá bán: 7.690.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  HP 1910-48 Switch JG540A 48 Port 10/100 + 2 Port 10/100/1000 (Cáp đồng) hoặc 2 Slot SFP (quang). Ports : 48 RJ-45 autosensing 10/100 ports + 2 RJ-45 dual-personality 10/100/1000 ports or SFP + 1 RJ-45 serial console port. Memory and processor : MIPS @ 500 MHz, 32 MB flash, 128 MB RAM; packet buffer size: 1.5 MB. Support : Layer 3 services ARP and DHCP relay, Layer 3 routing : NEW Static IPv4/IPv6 routing: provides basic routing (supporting up to 32 static routes and 8 virtual VLAN interfaces); allows manual configuration of routing. Support : Quality of Service (QoS); Management; Connectivity; Layer 2 switching; Security; Convergence; Resiliency and high availability. Performance : 100 Mb Latency < 5 µs; 1000 Mb Latency < 5 µs; Throughput 10.1 million pps; Routing/Switching capacity 13.6 Gbps.
 • HP E2530-24 Switch J9782A - 10/100Mbps MANAGED SWITCH L2/L3
  Giá bán: 7.390.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  HP 1910-48 Switch JG540A 48 Port 10/100 + 2 Port 10/100/1000 (Cáp đồng) hoặc 2 Slot SFP (quang). Ports : 48 RJ-45 autosensing 10/100 ports + 2 RJ-45 dual-personality 10/100/1000 ports or SFP + 1 RJ-45 serial console port. Memory and processor : MIPS @ 500 MHz, 32 MB flash, 128 MB RAM; packet buffer size: 1.5 MB. Support : Layer 3 services ARP and DHCP relay, Layer 3 routing : NEW Static IPv4/IPv6 routing: provides basic routing (supporting up to 32 static routes and 8 virtual VLAN interfaces); allows manual configuration of routing. Support : Quality of Service (QoS); Management; Connectivity; Layer 2 switching; Security; Convergence; Resiliency and high availability. Performance : 100 Mb Latency < 5 µs; 1000 Mb Latency < 5 µs; Throughput 10.1 million pps; Routing/Switching capacity 13.6 Gbps.
 • HP 1910-24 Switch JG538A - 10/100Mbps MANAGED SWITCH L2/L3
  Giá bán: 3.590.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  HP 1910-24 Switch JG538A 24 Port 10/100 + 2 Port 10/100/1000 (Cáp đồng) hoặc 2 Slot SFP (quang). Ports : 24 RJ-45 autosensing 10/100 ports + 2 RJ-45 dual-personality 10/100/1000 ports or SFP + 1 RJ-45 serial console port. Memory and processor : MIPS @ 500 MHz, 32 MB flash, 128 MB RAM; packet buffer size: 512 KB. Support : Layer 3 services ARP and DHCP relay, Layer 3 routing : NEW Static IPv4/IPv6 routing: provides basic routing (supporting up to 32 static routes and 8 virtual VLAN interfaces); allows manual configuration of routing. Support : Quality of Service (QoS); Management; Connectivity; Layer 2 switching; Security; Convergence; Resiliency and high availability. Performance : 100 Mb Latency < 5 µs; 1000 Mb Latency < 5 µs; Throughput 6.6 million pps; Routing/Switching capacity 8.8 Gbps.
 • HP V1420-24G-2SFP Switch JH017A - Gigabit UNMANAGED SWITCH
  Giá bán: 4.350.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  HP V1420-24G-2SFP Switch JH017A Tính năng kỹ thuật : Ports : 22 autosensing 10/100/1000 ports + 2 dual-personality ports; each port can be used as either an RJ-45 10/100/1000 port or an open mini-GBIC slot. Memory and processor : 512 KB flash; packet buffer size: 512 KB Performance : 100 Mb Latency < 8.0 µs (LIFO 64-byte packets); 1000 Mb Latency < 3.6 µs (LIFO 64-byte packets); Throughput up to 35.7 million pps (64-byte packets); Switching capacity 48 Gbps; MAC address table size 8000 entries.
 • HP 1420-24G-R Switch - Rack 19" JG708B - Gigabit UNMANAGED SWITCH
  Giá bán: 3.350.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  HP 1420-24G-R Switch - Rack 19" JG708B Tính năng kỹ thuật : Ports : 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports. Memory and processor : 1Mb flash; packet buffer size: 512 KB. Performance : 100 Mb Latency < 8.0 µs (LIFO 64-byte packets); 1000 Mb Latency < 3.6 µs (LIFO 64-byte packets); Throughput up to 35.7 million pps (64-byte packets); Switching capacity 48 Gbps; MAC address table size 8192 entries.

Hãng sản xuất

Lọc sản phẩm

Sản phẩm đã xem

Hỗ trợ trực tuyến - Chat ngay