Trang chủ »TB mạng»Router, Wifi
 • TP-LINK Router Không dây Băng tần kép AC750 - Archer C20
  Giá bán: 510.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  AC750 Dual Band Wireless Router, MediaTek, 433Mbps at 5GHz + 300Mbps at 2.4GHz, 802.11ac/a/b/g/n, 1 10/100M WAN + 4 10/100M LAN, Wireless On/Off, 3 fixed antennas Router Không dây Băng tần kép AC750, CPU Mediatek, Tốc độ 433Mbps ở băng tần 5GHz + tốc độ 300Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11a/b/g/n/ac, 1 cổng WAN 10/100M + 4 cổng LAN 10/100M, Nút Mở/Tắt Wi-Fi, 3 ăngten cố định
 • TP-LINK Router Gigabit Không dây Băng tần kép AC1200 - Archer C2(EU)
  Giá bán: 900.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Router Gigabit Không dây Băng tần kép AC1200, Broadcom, tốc độ 867Mbps ở băng tần 5GHz + Tốc độ 300Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11ac/a/b/g/n, Beamforming, 1 cổng WAN Gigabit + 4 cổng LAN Gigabit, Mở/Tắt Không dây, 1 cổng USB 2.0, 3 ăng ten cố định
 • TP-LINK Router không dây băng tần kép AC1350 - Archer C50
  Giá bán: 770.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  AC1350 Wireless Dual Band Router, MediaTek, 867Mbps at 5GHz + 450Mbps at 2.4GHz, 802.11ac/a/b/g/n, 1 10/100M WAN + 4 10/100M LAN, Wireless On/Off, 1 USB 2.0 ports, 3 fixed dual-band antennas Router không dây băng tần kép AC1350, CPU Mediatek, Tốc độ 867Mbps ở băng tần 5GHz + tốc độ 450Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11a/b/g/n/ac, 1 cổng WAN 10/100M + 4 cổng LAN 10/100M, Nút Mở/Tắt Wi-Fi, 1 cổng USB 2.0, 3 ăngten cố định băng tần kép
 • TP-LINK Router không dây băng tần kép AC1350 - Archer C60(EU)
  Giá bán: 780.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  AC1350 Wireless Dual Band Router, MediaTek, 867Mbps at 5GHz + 450Mbps at 2.4GHz, 802.11ac/a/b/g/n, 1 10/100M WAN + 4 10/100M LAN, Wireless On/Off, 3 fixed Router không dây băng tần kép AC1350, CPU Mediatek, Tốc độ 867Mbps ở băng tần 5GHz + tốc độ 450Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11a/b/g/n/ac, 1 cổng WAN 10/100M + 4 cổng LAN 10/100M, Nút Mở/Tắt Wi-Fi, 3 ăngten cố định băng tần 2.4G & 2 ăngten cố định băng tần 5G
 • TP-LINK Router Gigabit Không dây Băng tần kép AC1200 - Archer C1200(EU)
  Giá bán: 1.250.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  AC1200 Dual Band Wireless Gigabit Router, Broadcom, 867Mbps at 5GHz + 300Mbps at 2.4GHz, 802.11ac/a/b/g/n, Beamforming, 1 Gigabit WAN + 4 Gigabit LAN, Wireless On/Off, 1 USB 2.0 port, 3 fixed antennas Router Gigabit Không dây Băng tần kép AC1200, Broadcom, tốc độ 867Mbps ở băng tần 5GHz + Tốc độ 300Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11ac/a/b/g/n, Beamforming, 1 cổng WAN Gigabit + 4 cổng LAN Gigabit, Mở/Tắt Không dây, 1 cổng USB 2.0, 3 ăng ten cố định
 • TP-LINK Router Gigabit Không dây Băng tần kép AC1750 - Archer C7
  Giá bán: 1.850.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  AC1750 Dual Band Wireless Gigabit Router, Qualcomm, 1300Mbps at 5GHz + 450Mbps at 2.4GHz, 802.11ac/a/b/g/n, 1 Gigabit WAN + 4 Gigabit LAN, Wireless On/Off, 2 USB 2.0 ports, 3 detachable antennas Router Gigabit Không dây Băng tần kép AC1750, CPU Qualcomm, Tốc độ 1300Mbps ở băng tần 5GHz + tốc độ 450Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11a/b/g/n/ac, 1 cổng WAN Gigabit + 4 cổng LAN Gigabit, Nút Mở/Tắt Wi-Fi, 2 cổng USB 2.0, 3 ăngten tháo rời được
 • TP-LINK Router Gigabit Không dây Băng tần kép AC1900 - Archer C9(EU)
  Giá bán: 2.800.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  AC1900 Dual Band Wireless Gigabit Router, Broadcom 1GHz dual-core CPU, 1300Mbps at 5GHz + 600Mbps at 2.4GHz, 802.11ac/a/b/g/n, Beamforming, 1 Gigabit WAN + 4 Gigabit LAN, Wireless On/Off, 1 USB 3.0 port, 1 USB 2.0 port, 3 detachable antennas Router Gigabit Không dây Băng tần kép AC1900, CPU Broadcom 1GHz dual-core, Tốc độ 1300Mbps ở băng tần 5GHz + tốc độ 600Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11a/b/g/n/ac, Beamforming, 1 cổng WAN Gigabit + 4 cổng LAN Gigabit, Nút Mở/Tắt Wi-Fi, 1 cổng USB 3.0, 1 cổng USB 2.0, 3 ăngten tháo rời được
 • TP-LINK Router Gigabit Không dây Băng tần kép AC2600 - Archer C2600
  Giá bán: 4.000.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  AC3150 Dual Band Wireless Gigabit Router, Broadcom 1.4GHz dual-core CPU, 2167Mbps at 5GHz + 1000Mbps at 2.4GHz, 802.11ac/a/b/g/n, 1024QAM, Smart Connect, Beamforming, 1 Gigabit WAN + 4 Gigabit LAN, Wireless On/Off, LED On/Off, 1 USB 3.0 port, 1 USB 2.0 port, 4 detachable antennas Router Gigabit Không dây Băng tần kép AC3150, CPU Broadcom lõi kép 1.4GHz , Tốc độ 2167Mbps ở băng tần 5GHz + tốc độ 1000Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11ac/a/b/g/n, 1024QAM, Kết nối Thông minh, Beamforming, 1 cổng WAN Gigabit + 4 cổng LAN Gigabit, nút Mở/Tắt WiFi, đèn LED Mở/Tắt, 1 cổng USB 3.0, 1 cổng USB 2.0, 4 ăng ten tháo rời được
 • TP-LINK Router Gigabit Không dây Băng tần kép AC3150 - Archer C3150(EU)
  Giá bán: 4.300.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  AC3150 Dual Band Wireless Gigabit Router, Broadcom 1.4GHz dual-core CPU, 2167Mbps at 5GHz + 1000Mbps at 2.4GHz, 802.11ac/a/b/g/n, 1024QAM, Smart Connect, Beamforming, 1 Gigabit WAN + 4 Gigabit LAN, Wireless On/Off, LED On/Off, 1 USB 3.0 port, 1 USB 2.0 port, 4 detachable antennas Router Gigabit Không dây Băng tần kép AC3150, CPU Broadcom lõi kép 1.4GHz , Tốc độ 2167Mbps ở băng tần 5GHz + tốc độ 1000Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11ac/a/b/g/n, 1024QAM, Kết nối Thông minh, Beamforming, 1 cổng WAN Gigabit + 4 cổng LAN Gigabit, nút Mở/Tắt WiFi, đèn LED Mở/Tắt, 1 cổng USB 3.0, 1 cổng USB 2.0, 4 ăng ten tháo rời được
 • TP-LINK Router Gigabit Không dây MU-MIMO Ba băng tần AC5400 - Archer C5400
  Giá bán: 5.700.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  AC5400 Tri-Band MU-MIMO Wireless Gigabit Router, Broadcom 1.4GHz dual-core CPU, 2167Mbps*2 at 5GHz + 1000Mbps at 2.4GHz, 802.11ac/a/b/g/n, MU-MIMO, 1024QAM, Smart Connect, Beamforming, 1 Gigabit WAN + 4 Gigabit LAN, Wireless On/Off, LED On/Off, 1 USB 3.0 port, 1 USB 2.0 port, 8 fixed antennas Router Gigabit Không dây MU-MIMO Ba băng tần AC5400, CPU Broadcom lõi kép 1.4GHz, Tốc độ 2167Mbps*2 ở băng tần 5GHz + tốc độ 1000Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11ac/a/b/g/n, MU-MIMO, 1024QAM, Kết nối Thông minh, Beamforming, 1 cổng WAN Gigabit + 4 cổng LAN Gigabit, nút Mở/Tắt WiFi, đèn LED Mở/Tắt, 1 cổng USB 3.0, 1 cổng USB 2.0, 8 ăng ten cố định
 • TP-LINK Router Gigabit Không dây Ba băng tần AC7200 - AD7200
  Giá bán: 5.800.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  AD7200 Tri-Band Wireless Gigabit Router, Qualcomm 1.4GHz dual-core CPU, 4600Mbps at 60GHz +1732Mbps at 5GHz + 800Mbps at 2.4GHz, 802.11ad/ac/a/b/g/n, Beamforming, 1 Gigabit WAN + 4 Gigabit LAN, Wireless On/Off, LED On/Off, 2 USB 3.0 ports, 8 fixed external antennas and 1 internal antenna Router Gigabit Không dây Ba băng tần AC7200, CPU Qualcomm 1.4GHz dual-core, Tốc độ 4600Mbps ở băng tần 60GHz + tốc độ 1732Mbps ở băng tần 5GHz + tốc độ 800Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11a/b/g/n/ac, Beamforming, 1 cổng WAN Gigabit + 4 cổng LAN Gigabit, nút Mở/Tắt WiFi, đèn LED Mở/Tắt, 2 cổng USB 3.0, 8 ăngten gắn ngoài và 1 ăngten ngầm
 • WIFI TP - LINK Router Không dây Công suất cao 450Mbps- TL-WR941HP
  Giá bán: 950.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  450Mbps High Power Wireless Router, Indoor, 600mw, Realtek, 2T2R, 2.4GHz, 802.11b/g/n, 1 10/100M WAN + 4 10/100M LAN, 2 9dBi detachable antennas Router Không dây Công suất cao 450Mbps, Trong nhà, 600mw, Realtek, 2T2R, Tần số 2.4GHz, 802.11b/g/n, 1 cổng WAN 10/100M + 4 cổng LAN 10/100M, 2 ăngten 9dBi tháo rời được
 • WIFI TP- LINK Router Không dây Công suất cao 300Mbps - TL-WR841HP
  Giá bán: 740.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  300Mbps High Power Wireless Router, Indoor, 600mw, Realtek, 2T2R, 2.4GHz, 802.11b/g/n, 1 10/100M WAN + 4 10/100M LAN, 2 9dBi detachable antennas Router Không dây Công suất cao 300Mbps, Trong nhà, 600mw, Realtek, 2T2R, Tần số 2.4GHz, 802.11b/g/n, 1 cổng WAN 10/100M + 4 cổng LAN 10/100M, 2 ăngten 9dBi tháo rời được
 • TP-LINK Wireless USB Adapter - Bộ chuyển đổi USB Không dây Nano Chuẩn N 150Mbps - TL-WN725N
  Giá bán: 140.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  150Mbps Wireless N Nano USB Adapter, Nano Size, Realtek, 1T1R, 2.4GHz, 802.11b/g/n, USB 2.0, 1 internal antenna Bộ chuyển đổi USB Không dây Nano Chuẩn N 150Mbps, Kích thước Nano, RealTek, 1T1R, Tần số 2.4GHz, 802.11b/g/n, USB 2.0, 1 ăngten ngầm
 • TP-LINK Wireless USB Adapter - Bộ chuyển đổi USB Không dây Mini Chuẩn N 150Mbps - TL-WN723N
  Giá bán: 135.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  150Mbps Wireless N Mini USB Adapter, Mini Size, Realtek, 1T1R, 2.4GHz, 802.11b/g/n, USB 2.0, 1 internal antenna Bộ chuyển đổi USB Không dây Mini Chuẩn N 150Mbps, Kích thước Mini, RealTek, 1T1R, Tần số 2.4GHz, 802.11b/g/n, USB 2.0, 1 ăngten ngầm
 • TP-LINK Wireless USB Adapter - Bộ chuyển đổi USB Không dây Chuẩn N 150Mbps - TL-WN727N
  Giá bán: 119.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  150Mbps Wireless N USB Adapter, MediaTek, 1T1R, 2.4GHz, 802.11b/g/n, USB 2.0, 1 internal antenna Bộ chuyển đổi USB Không dây Chuẩn N 150Mbps, MediaTek, 1T1R, Tần số 2.4GHz, 802.11b/g/n, USB 2.0, 1 ăngten ngầm
 • TP-LINK Wireless USB Adapter - Bộ chuyển đổi USB Không dây Chuẩn N Độ lợi cao 150Mbps - TL-WN722N
  Giá bán: 185.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  150Mbps High Gain Wireless N USB Adapter, Qualcomm, 1T1R, 2.4GHz, 802.11b/g/n, USB 2.0, 1 detachable antenna Bộ chuyển đổi USB Không dây Chuẩn N Độ lợi cao 150Mbps, Qualcomm, 1T1R, Tần số 2.4GHz, 802.11b/g/n, USB 2.0, 1 ăngten tháo rời được
 • TP-LINK Wireless USB Adapter - Bộ chuyển đổi USB Không dây Mini Chuẩn N 300Mbps - TL-WN823N(EU)
  Giá bán: 175.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  300Mbps Wireless N Mini USB Adapter, Realtek, Mini Size, 2T2R, 2.4GHz, 802.11b/g/n, USB 2.0, 2 internal antennas Bộ chuyển đổi USB Không dây Mini Chuẩn N 300Mbps, RealTek, Kích thước Mini, 2T2R, Tần số 2.4GHz, 802.11b/g/n, USB 2.0, 2 ăngten ngầm
 • TP-LINK Wireless USB Adapter - Bộ chuyển đổi USB Không dây Chuẩn N 300Mbps - TL-WN821N(EU)
  Giá bán: 175.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  300Mbps Wireless N USB Adapter, Realtek, 2T2R, 2.4GHz, 802.11b/g/n, USB 2.0, 2 internal antennas Bộ chuyển đổi USB Không dây Chuẩn N 300Mbps, RealTek, 2T2R, Tần số 2.4GHz, 802.11b/g/n, USB 2.0, 2 ăngten ngầm
 • TP-LINK Wireless USB Adapter- Bộ chuyển đổi USB Không dây Băng tần kép AC600 - Archer T2U
  Giá bán: 325.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  AC600 Dual Band Wireless USB Adapter, MediaTek, 1T1R, 433Mbps at 5GHz + 150Mbps at 2.4GHz, 802.11ac/a/b/g/n, USB 2.0, 1 internal antenna Bộ chuyển đổi USB Không dây Băng tần kép AC600, MediaTek, 1T1R, Tốc độ 433Mbps ở băng tần 5Ghz + tốc độ 150Mbps ở băng tần 2.4Ghz, 802.11a/b/g/n/ac, Cổng USB 2.0, 1 ăngten ngầm
 • TP-LINK Wireless USB Adapter - Bộ chuyển đổi USB Không dây Băng tần kép AC600 - Archer T2UH
  Giá bán: 410.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  AC600 Dual Band High Gain Wireless USB Adapter, MediaTek, 1T1R, 433Mbps at 5GHz + 150Mbps at 2.4GHz, 802.11ac/a/b/g/n, USB 2.0, 1 high gain detachable antenna Bộ chuyển đổi USB Không dây Độ lợi cao Băng tần kép AC600, MediaTek, 1T1R, Tốc độ 433Mbps ở băng tần 5Ghz + tốc độ 150Mbps ở băng tần 2.4Ghz, 802.11a/b/g/n/ac, Cổng USB 2.0, 1 ăngten có thể tháo rời độ lợi cao
 • Wireless USB Adapter - Bộ chuyển đổi USB Không dây Băng tần kép AC1200 - Archer T4U
  Giá bán: 690.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  AC1200 Dual Band Wireless USB Adapter, Realtek, 2T2R, 867Mbps at 5GHz + 300Mbps at 2.4GHz, 802.11ac/a/b/g/n, USB 3.0, 2 internal antennas Bộ chuyển đổi USB Không dây Băng tần kép AC1200, Realtek, 2T2R, Tốc độ 867Mbps ở băng tần 5Ghz + tốc độ 300Mbps ở băng tần 2.4Ghz, 802.11a/b/g/n/ac, Cổng USB 3.0, 2 ăngten ngầm
 • Wireless USB Adapter - Bộ chuyển đổi USB Không dây Băng tần kép AC1200 - Archer T4UH
  Giá bán: 790.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  AC1200 Dual Band High Gain Wireless USB Adapter, Realtek, 2T2R, 867Mbps at 5GHz + 300Mbps at 2.4GHz, 802.11ac/a/b/g/n, USB 3.0, 2 high gain fixed antennas Bộ chuyển đổi USB Không dây Độ lợi cao Băng tần kép AC1200, Realtek, 2T2R, Tốc độ 867Mbps ở băng tần 5Ghz + tốc độ 300Mbps ở băng tần 2.4Ghz, 802.11a/b/g/n/ac, Cổng USB 3.0, 2 ăngten cố định độ lợi cao
 • BỘ KHẾCH ĐẠI WIFI TP-LINK - TL-WA820RE
  Giá bán: 290.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  BỘ KHẾCH ĐẠI WIFI TP-LINK - TL-WA820RE 300Mbps USB Wi-Fi Range Extender, 2T2R, 2.4GHz, 802.11b/g/n, USB 2.0 Port, WPS button, Range Extender mode, 2 internal antennas, Tether App
 • BỘ KHẾCH ĐẠI WIFI TP-LINK - TL-WA850RE(EU)
  Giá bán: 360.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  300Mbps Wireless N Wall Plugged Range Extender, Qualcomm, 2T2R, 2.4GHz, 802.11b/g/n, 1 10/100M LAN, Ranger Extender button, Range extender mode, 2 internal antennas Bộ mở rộng sóng Không dây Gắn tường Chuẩn N 300Mbps, Qualcomm, 2T2R, Băng tần 2.4GHz, 802.11b/g/n, 1 cổng LAN 10/100M, Nút Range Extender, Chế độ mở rộng sóng, 2 ăngten ngầm
 • BỘ KHẾCH ĐẠI WIFI TP-LINK - TL-WA855RE(EU)
  Giá bán: 420.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  300Mbps Wireless N Wall Plugged Range Extender, Qualcomm, 2T2R, 2.4GHz, 802.11b/g/n, 1 10/100M LAN, Ranger Extender button, AP & Range extender mode, 2 fixed antennas Bộ mở rộng sóng Không dây Gắn tường Chuẩn N 300Mbps, Qualcomm, 2T2R, Băng tần 2.4GHz, 802.11b/g/n, 1 cổng LAN 10/100M, Nút Range Extender, Chế độ mở rộng sóng và AP, 2 ăngten cố định
 • BỘ KHẾCH ĐẠI SÓNG WIFI - TL-WA860RE(EU)
  Giá bán: 550.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  300Mbps Wireless N Wall Plugged Range Extender with AC Passthrough, Qualcomm, 2T2R, 2.4GHz, 802.11b/g/n, 1 10/100M LAN, Ranger Extender button, Range extender mode, 2 fixed antennas Bộ mở rộng sóng Không dây Gắn tường Chuẩn N 300Mbps có ổ cắm AC, Qualcomm, 2T2R, Tần số 2.4GHz, 802.11b/g/n, 1 cổng LAN 10/100M, Nút Range Extender, Chế độ mở rộng sóng, 2 ăngten cố định
 • BỘ KHẾCH ĐẠI WIFI TP- LINK RE210(EU)
  Giá bán: 890.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  AC750 Dual Band Wireless Wall Plugged Range Extender, MediaTek, 433Mbps at 5GHz + 300Mbps at 2.4GHz, 802.11ac/a/b/g/n, 1 10/100/1000M LAN, Ranger Extender button, LED on/off button, power on/off button, Range extender mode, 2 fixed antennas Bộ mở rộng sóng Không dây Gắn tường Băng tần kép AC750, MediaTek, Tốc độ 433Mbps ở băng tần 5Ghz + tốc độ 300Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11a/b/g/n/ac, 1 cổng LAN 10/100/1000M, Nút Range Extender, Nút LED bật/tắt, Nút nguồn bật/tắt, Chế độ mở rộng sóng, 2 ăngten cố định
 • BỘ KHẾCH ĐẠI WIFI TP-LINK 1300Mbps - RE450(EU)
  Giá bán: 1.590.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  AC1750 Dual Band Wireless Wall Plugged Range Extender, Qualcomm, 1300Mbps at 5GHz + 450Mbps at 2.4GHz, 802.11ac/a/b/g/n, 1 10/100/1000M LAN, Ranger Extender button, LED on/off button, power on/off button, Range extender mode, 3 fixed antennas Bộ mở rộng sóng Không dây Băng tần kép AC1750, Qualcomm, Tốc độ 1300Mbps ở băng tần 5Ghz + tốc độ 450Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11a/b/g/n/ac, 1 cổng LAN 10/100/1000M, Nút Range Extender, Nút LED bật/tắt, Nút nguồn bật/tắt, Chế độ mở rộng sóng, 3 ăngten cố định
 • WIFI TP-LINK 300Mbps Wireless N Route - TL-WR841N
  Giá bán: 290.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  WIFI TP-LINK 300Mbps Wireless N Route - TL-WR841N 300Mbps Wireless N Router, Qualcomm, 2T2R, 2.4GHz, 802.11b/g/n, 1 10/100M WAN + 4 10/100M LAN, 2 fixed antennas Router Chuẩn N Không dây Tốc độ 300Mbps, CPU Qualcomm, 2T2R, Tần số 2.4GHz, 802.11b/g/n, 1 cổng WAN 10/100M + 4 cổng LAN 10/100M, 2 ăngten cố định
 • Wireless D-LINK Router N.300Mbps - DIR-612
  Giá bán: 345.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Wireless D-LINK Router N.300Mbps - DIR-612 Wireless Router, 300Mbps, băng tần 2.4GHz, ăng-ten ngoài 2x5dBi. - Hỗ trợ: Universal Repeater, WDS/AP. - 4 port 10/100Mbps LAN, 1 port 10/100Mbps WAN - Tuân thủ các tiêu chuẩn không dây IEEE 802.11n - Bảo mật và tương thích với Wifi chuẩn N. - Tốc độ truyền dẫn không dây và phủ sóng không dây rộng hơn. - Tích hợp chức năng NAT: Cho phép nhiều máy tính và các thiết bị mạng chia sẻ kết nối Internet. - Tích hợp tính năng tường lửa bảo vệ an ninh mạng của bạn. - URL Filtering: Sử dụng từ khóa để ngăn chặn người dùng duyệt các trang web. - Chức năng Repeater - Dễ dàng mở rộng mạng lưới không dây.
 • Wireless D-LINK Router N.150Mbps - DIR-600M
  Giá bán: 275.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Wireless D-LINK Router N.150Mbps - DIR-600M Wireless Router, 150Mbps, băng tần 2.4GHz, ăng-ten ngoài 1x5dBi . - Hỗ trợ: Universal Repeater, WDS/AP. - 4 port 10/100Mbps LAN, 1 port 10/100Mbps WAN
 • Linksys RE7000 MAX-STREAM™ AC1900+ WI-FI RANGE EXTENDER - RE7000
  Giá bán: 2.850.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Linksys RE7000 MAX-STREAM™ AC1900+ WI-FI RANGE EXTENDER - RE7000 - Sử dụng mở rộng vùng phủ sóng cho các thiết bị wireless chuẩn A/B/G/N. AC1900 Wi-Fi Speed - Thiết bị hoạt động tương thích với chuẩn a/b/g/n với tần số 2.4 Ghz và 5 Ghz. - Next-Gen AC Wi-Fi, MU-MIMO technology. - 01 cổng Ethernet GB. Tích hợp chức năng Bridge để kết nối mạng có dây vào mạng không dây. - Thiết kế linh hoạt và bắt mắt cho việc lắp đặt : treo tường.
 • LINKSYS AC1200 MAX Wi-Fi Range Extender - RE6500HG
  Giá bán: 2.490.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  AC1200 MAX Wi-Fi Range Extender - RE6500HG Dual Band Wireless AC Range Extender 2.4 GHz and 5 GHz Tính năng kỹ thuật : - Sử dụng mở rộng vùng phủ sóng cho các thiết bị wireless chuẩn A/B/G/N. - Thiết bị gồm 2 antenna rời hoạt động tương thích với chuẩn a/b/g/n với tần số 2.4 Ghz và 5 Ghz. - 04 cổng Ethernet GB. Tích hợp chức năng Bridge để kết nối mạng có dây vào mạng không dây. - Music Extender: Jack cắm Loa cho phép truyền tải âm thanh ra hệ thống loa rời từ thiết bị Smartphone. - Thiết kế linh hoạt và bắt mắt cho việc lắp đặt : treo tường hoặc để bàn.
 • Linksys RE6400 AC1200 BOOST EX Wi-Fi Range Extender - RE6400
  Giá bán: 2.150.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Linksys RE6400 AC1200 BOOST EX Wi-Fi Range Extender - RE6400 Wi-Fi Technology 802.11ac Key Features Works with Any Router Cross-Band Technology Dual-Band Beamforming Technology Gigabit Ports Wi-Fi Speed AC1200 (N300 + AC867) Wi-Fi Bands 2.4 and 5GHz Number of Ethernet Ports (1) Gigabit Ethernet port (10/100/1000 Mbps) Easy Setup CD-Less setup Setup from mobile devices Push and connect using Wi-Fi Protected set-up (WPS) Minimum System Requirements Connected devices need Ethernet connectivity and Ethernet cables Physical Specifications 121 x 87 x 60 mm Security Features WPA/WPA2 128 bit AES link encryption
 • Simultaneous Dual Band Range Extender 2.4 Ghz and 5 Ghz - RE4100W
  Giá bán: 1.190.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Model RE4100W Network Standards IEEE 802.11a; IEEE 802.11b; IEEE 802.11g; IEEE 802.11n Radio Frequency Bands 2.4 & 5 GHz Max. Link Rate 300 Mbps Ports Audio, Power LEDs Wi-Fi Protected Setup Buttons Reset, Wi-Fi Protected Setup Operating Temperature 0~40ºC Storage Temperature -20~60ºC Operating Humidity 10~80% Noncondensing
 • Single Band Range Extender 2.4 GHz - RE3000W
  Giá bán: 820.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Single Band Range Extender 2.4 GHz - RE3000W – Single Band Range Extender 2.4 GHz – Thiết kế theo kiểu dáng chuyên dụng để sử dụng mở rộng vùng phủ sóng cho các thiết bị Wireless chuẩn b/g/n. – Thiết bị gồm 2 antenna hoạt động tương thích với chuẩn b/g/n với tần số 2.4 GHz. – Tích hợp chức năng Bridge để kết nối mạng có dây vào mạng không dây. – Thiết kế linh hoạt và bắt mắt cho việc lắp đặt: Treo tường hoặc để bàn. – Sử dụng RE3000W, bạn có thể dễ dàng tăng phạm vi của các bộ định tuyến không dây hiện tại của bạn và tạo ra một tín hiệu Wi-Fi đáng tin cậy mạnh mẽ cho máy tính xách tay và điện thoại thông minh trong nhà của bạn – Với công nghệ Wireless-N (2,4 GHz), RE3000W có thể truyền dữ liệu tốc độ cao lên đến N300 Mbps, dễ dàng lướt web trực tuyến.
 • Linksys WRT1900ACS Dualband Gigabit Wifi router - WRT1900ACS
  Giá bán: 5.250.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Linksys WRT1900ACS Dualband Gigabit Wifi router - WRT1900ACS Bộ định tuyến được thiết kế khá chuyên nghiệp nhờ công tắc nguồn riêng biệt. Một tính năng tưởng chừng đơn giản mà sản phẩm EA6900 trước đó không được tích hợp. Router có 4 cổng LAN Gigabit và 1 cổng WAN Gigabit để định tuyến đường truyền internet đến modem ADSL hoặc converter quang. Đặc biệt sản phẩm này tích hợp 1 cổng USB 3.0 và cổng USB kiêm e-SATA. Router hoạt động với bộ xử lý lõi kép 1.2 GHz nhân ARM khá cao so với các CPU 600 MHz trên các dòng router AC khác, bộ nhớ RAM 256 MB. Router hỗ trợ nền tảng Linksys Smart Wi-Fi mới có giao diện Network Map để quản lý các thiết bị trong mạng nội bộ trực quan hơn. Hỗ trợ các giao thức phổ biến như UPnP, DLNA, FTP giúp truyền tải nội dung đa phương tiện trong mạng nội bộ và hỗ trợ truy cập vào ổ cứng mạng qua USB, hỗ trợ smartphone điều khiển từ xa, kết nối mạng nhanh bằng Simple Tap card dùng NFC.
 • LINKSYS EA9500 MAX-STREAM™ AC5400 MU-MIMO GIGABIT ROUTER EA9500
  Giá bán: 7.750.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  LINKSYS EA9500 MAX-STREAM™ AC5400 MU-MIMO GIGABIT ROUTER EA9500 - Wireless Router chuẩn A+N phát hai băng tần (2.4GHz và 5GHz) đồng thời để tối đa hoá băng thông và giúp tránh nhiễu mạng. - Hỗ trợ 8 port Gigabit LAN, 1 port Gigabit WAN, 1 port USB 3.0, 1 port USB 2.0. - Tốc độ không dây lên đến 5.4Gb (Tri-band Gigabit, 1000+2167+2167 Mbps, tùy thuộc vào card wireless của thiết bị đầu cuối). - Mở rộng phạm vi phủ sóng với 08 anten hiệu chỉnh với công nghệ Beam forming focuses. Các dòng dữ liệu với hiệu năng mạnh hơn, nhanh hơn khi chơi game và truyền tải dữ liệu. - MU-MIMO (Multi-User, Multiple-Input, Multiple-Output): Kỹ thuật mới nhất của Wireless-AC về simultaneously streaming 4K or HD media and gaming on multiple devices. - Tích hợp chức năng Smart Wi-Fi with Network Map để điều chỉnh và giám sát các thiết bị wireless trong mạng. - Hỗ trợ 01 cổng USB 3.0 tạo thành ổ cứng USB mạng chia sẽ dữ liệu trong hệ thống mạng LAN. Hỗ trợ Stateful Packet Inspection (SPI) Firewall, ngăn chăn truy cập Internet theo các chính sách. - Tính năng cho phép truy cập lên đến Guest và Parental Controls. Dễ dàng cấu hình và kết nối thông qua thao tác click chuột.
 • AC3200 Tri-Band Smart Wi-Fi Router EA9200
  Giá bán: 5.400.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  AC3200 Tri-Band Smart Wi-Fi Router EA9200 - Wi-Fi Router với kỹ thuật AC tiên tiến nhất, chuẩn A + N phát 3 băng tần (2.4 và 2 x 5GHz) đồng thời để tối ưu hóa băng thông và giúp tránh nhiễu mạng. - 4 port LAN Gigabit. - 1 port Gigabit WAN. - 1 port USB 2.0. - 1 Port USB 3.0. - 1 port eSATA. - Tốc độ không dây lên đến 3.2 Gbps (N600 + 2 x AC1600) tùy thuộc vào card Wireless của máy tính - Mở rộng phạm vi phủ sóng với 3 anten rời và 3 anten nội vi theo công nghệ Beamforming Technology, trải nghiệm tốt nhất HD Video streaming - Hỗ trợ 1 cổng USB 3.0 tạo thành ổ cứng USB mạng chia sẻ dữ liệu trong LAN. - Công nghệ Smart Connect mang lại hiệu năng tối đa cho các thiết bị không dây của bạn bằng cách phân bổ chúng cân bằng, hợp lý trên nhiều băng tần Wi-Fi. - Hỗ trợ Stateful Packet Inspection (SPI) Firewall. - Ngăn chặn truy cập Internet theo các chính sách. - Dễ dàng kết nối chỉ thông qua thao tác Click chuột, có ngôn ngữ tiếng Việt.
 • Linksys EA8500 Max-Stream AC2600 MU-MIMO Smart Wi-Fi Router
  Giá bán: 5.750.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Linksys EA8500 Max-Stream AC2600 MU-MIMO Smart Wi-Fi Router Router wifi Linksys AC2600 EA8500 đẳng cấp công nghệ được trang bị 4 ăng ten, chip 4x4 tốc độ cao, bộ vi xử lý dual-core 1,4GHz chuẩn AC khả năng phát băng tần kép song song 2,4G và 5G giảm tải băng thông tối đa, cùng phần mềm beamforming điều hướng tăng cường tín hiệu đến thiết bị đang sử dụng giúp tối ưu tốc độ đường truyền cao nhất. Tích hợp 4 cổng Gigabit Ethernet tốc độ nhanh hơn gấp 10 lần cổng Lan thông thường, ngoài ra còn trang bị cổng USB3.0-eSATA / USB 2.0 kết nối dữ liệu bên ngoài giúp bạn chia sẻ dữ liệu hoặc chơi game trực tuyến mượt mà hơn.
 • Linksys EA7500 Max-Stream™ AC1900 MU-MIMO Gigabit Router EA7500
  Giá bán: 4.250.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Linksys EA7500 Max-Stream™ AC1900 MU-MIMO Gigabit Router EA7500 - Wireless Router với kỹ thuật AC tiên tiến cho tốc độ cao, chuẩn A+N phát 2 băng tần (2.4GHz và hai 5GHz) đồng thời để tối đa hoá băng thông và giúp tránh nhiễu mạng. - Hỗ trợ 4 port Gigabit LAN, 1 port Gigabit WAN, 1 port USB 2.0 + 1 port USB 3.0. - Tốc độ không dây lên đến 1.9Gbps (N600 + AC1300) (tùy thuộc vào card wireless của máy tính). - Mở rộng phạm vi phủ sóng với công nghệ MU-MIMO (Latest Wireless-AC technology for simultaneously streaming and gaming on multiple devices. Trải nghiệm tốt nhất HD video streaming. - 1 GHz dual core cpu for simultaneous high-speed processing. - Hỗ trợ Stateful Packet Inspection (SPI) Firewall, ngăn chăn truy cập Internet theo các chính sách. - Dễ dàng cấu hình và kết nối chỉ thông qua thao tác click chuột. Tích hợp chức năng Smart Wi-Fi with Network Map để giám sát các thiết bị wireless trong mạng.
 • Linksys Smart Wi-FI Router EA6350 Dual Band N300+AC867 Advanced Multimedia - EA6350
  Giá bán: 2.590.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Linksys Smart Wi-FI Router EA6350 Dual Band N300+AC867 Advanced Multimedia - EA6350 – Tốc độ phát sóng: 1167Mbps – Tương thích với các thiết bị chuẩn Wi-Fi: 802.11 a/ b/ g/ n/ ac – Hỗ trợ 2 dải tần đồng thời với tốc độ: 2,4 + 5Ghz Hỗ trợ Ăng ten 2x2. – Tốc độ tối đa: 300Mbps (2,4GHz) + 867Mbps (5GHz) – Sử dụng công nghệ Beam-Forming giúp tăng độ mạnh của tín hiệu và tầm phủ sóng – Có 4 cổng Ethernet, 1 cổng USB 3.0 dùng để lưu trữ các dữ liệu như Video, âm nhạc qua mạng không dây. – Hỗ trợ DLNA, Quality-of-Service, IPv6 – Tích hợp với nền tảng Linksys Smart Wi-Fi và công nghệ SimpleTap đơn giản hóa kết nối các thiết bị
 • Linksys EA6100 AC1200 Dual-Band Smart Wi-Fi Wireless Router EA6100
  Giá bán: 1.790.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Wireless-N & AC Technologies Dual Band 2.4 & 5 GHz Frequencies 4 x Fast Ethernet Ports 1 x USB 2.0 Port Integrated WPS Push Button Easy Setup Requires No CD Windows & Mac Compatible
 • Linksys EA2750 N600 Dual-Band Smart Wi-Fi Wireless Router - EA2750
  Giá bán: 1.690.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  N600 Dual-Band Smart Wifi Wireless router LINKSYS EA2750 - Wireless Router chuẩn A + N phát 2 băng tầng (2.4GHz và 5GHz) đồng thời tối đa hóa băng thông và giúp tránh nhiễu mạng. - 4 Gigabit LAN, 1 Gigabit WAN, 1 USB 2.0, tốc độ không dây lên đến 600Mbps (N300 + 300Mbps). - Mở rộng phạm vi phủ sóng với 2 anten rời công nghệ Beam forming focuses. - Tích hợp chức năng Smarrt Wifi với Network Map để điều chỉnh và giám sát các thiết bị wireless trong mạng. - Hỗ trợ 1 cổng USB 2.0 tạo thành ổ cứng USB mạng chia sẻ dữ liệu trong mạng LAN, hỗ trợ SPI Firewall ngăn chặn truy cập internet theo các chính sách. - Hỗ trợ tối đa 26 users.
 • Linksys E2500 Router - Dualband-N Router
  Giá bán: 1.390.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  – Hỗ trợ không dây chuẩn N ở cả dải tần 2.4 GHz và 5GHz – Hỗ trợ 4 cổng chuyển mạch Fast Ethernet – Hỗ trợ tốc độ truy cập cao tới 300 Mbps – Hỗ trợ thêm anten cho việc mở rộng
 • LINKSYS - N300 Wi-Fi Router - E1700
  Giá bán: 1.190.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Chuẩn Wifi 802.11 b/g/n Băng tần 2.4Ghz Cổng kết nối LAN Anten: 2, gắn ngoài
 • Linksys E1200 Wireless-N Router
  Giá bán: 690.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Transfer rates of up to N300 Mbps* offer essential speed and range. Easy 3-step setup Wireless-N Technology 4 Fast Ethernet ports Linksys Connect network management tool
 • Bộ KIT mở rộng Internet bằng đường điện TENDA PW201A
  Giá bán: 860.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  PW201A Bộ truyền tín hiệu Internet qua đường dây điện cung cấp cho người dùng sự ổn định, tốc độ truyền dữ liệu cao lên tới 200Mbps trên đường dây dài tới 300 mét tích hợp chức năng phát sóng wifi với tốc độ lên tới 300 mbps. Giao diện: Cổng 10/100Mbps Ethernet
 • Bộ KIT mở rộng Internet bằng đường điện tốc độ 200Mbps TENDA P200
  Giá bán: 440.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  P200 Bộ truyền tín hiệu Internet qua đường dây điện cung cấp cho người dùng sự ổn định, tốc độ truyền dữ liệu cao lên tới 200Mbps trên đường dây dài tới 300 mét. Giao diện: Cổng 10/100Mbps Ethernet
 • USB thu sóng Wifi tốc độ 300Mbps Tenda U1
  Giá bán: 285.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  - Bộ thu chuẩn N 300Mbps - Kết nối bằng cổng USB thuận tiện, USB port chuẩn 2. - Hỗ trợ MAC, Windows10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 - Card mạng Wireless USB, Anten 3.5Dbi Nhỏ gọn, anten có thể xếp gọn gắn vào PC để có Wifi tốc độ cao
 • Bộ phát Wifi từ sim 4G Tenda 3G185
  Giá bán: 1.890.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Bộ phát sóng Wifi dùng Pin tích hợp 4G/3G: Tốc độ Dowload/Upload: 150Mbps/50Mbps, Hỗ trợ tất cả mạng 4G; tự động nhận mạng 4G: Vinaphone/ Viettel/ Mobifone, Khe Micro-SD 32GB, tích hợp pin Lithium 2100mAh. Màn hình OLED màu sáng, hiển thị tốc độ, dung lượng PIN (Nhỏ gọn, thích hợp cho việc du lịch dã ngoại)
 • Bộ phát Wifi từ sim 3G Tenda 3G185
  Giá bán: 1.250.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Bộ phát sóng Wifi dùng Pin tích hợp 3G: Tốc độ Dowload/Upload: 21.6Mbps/5.76Mbps, Hỗ trợ tất cả mạng 3G; tự động nhận mạng 3G: Vinaphone/ Viettel/ Mobifone, Khe Micro-SD 32GB, tích hợp pin Lithium 2000mAh. Màn hình OLED sáng, hiển thị tốc độ, dung lượng PIN (Nhỏ gọn, thích hợp cho việc du lịch dã ngoại)
 • Thiết bị phát Wifi chuẩn AC 1900 Tenda AC15
  Giá bán: 2.400.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Thiết bị phát Wifi không dây chuẩn AC 1900 dành cho giải trí đa phương tiện, băng tần kép chuẩn AC 1900 (2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz:1900Mbps), 3 ăng-ten Dual-band: xem phim HD, game online, xử lý cùng lúc cho nhiều thiết bị không dây; USB 3.0 (chia sẽ dữ liệu), 3port x1Gbps LAN, 1port x1Gpbs WAN. Dùng cho Căn hộ 2-3 Tầng, Quán cafe, Nhà hàng, Showroom lớn. Chip Broadcom ổn định -Tăng khả năng phát xuyên tường với công suất 200mW
 • Thiết bị thu phát mở rộng Wifi Tenda A9
  Giá bán: 390.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  - 300Mbps tốc độ 802.11n. - 2 ăngten * 3 dBi tăng tín hiệu để mở rộng vùng phủ sóng WiFi lên đến hơn 200㎡. - Một nút mở rộng giúp đỡ để mở rộng vùng phủ sóng WiFi một cách dễ dàng. - Smart WiFi Signal Strength LED giúp đỡ để lựa chọn vị trí tối ưu một cách dễ dàng. - Tương thích với các thương hiệu chính 802.11n router không dây tiêu chuẩn và WiFi DSL.
12

Hãng sản xuất

Lọc sản phẩm

Sản phẩm đã xem

Hỗ trợ trực tuyến - Chat ngay